Cách khắc phục lỗi xuất bản bài giảng trong Adobe Presenter

Adobe Presenter

Adobe Presenter

Nếu bạn sử dụng phiên bản Adobe Presenter 7 để xuất bản bài giảng theo chuẩn SCORM thì sẽ không thể xem được bài giảng trên các trình duyệt internet hiện nay. Bởi vì, các trình duyệt này đã không hỗ trợ xem dạng flash mà thay vào đó là HTML5, một chuẩn có khả năng tương thích cao.
Hướng dẫn này có thể thực hiện trên các phiên bản Microsoft PowerPoint 2007/ 2010/ 2013/ 2016 và phiên bản Adobe Presenter 10.
Khi đã thiết kế hoàn chỉnh bài giảng, khai báo các thông tin liên quan đến bài giảng ở mục Slide Manager trong menu Adobe Presenter. Bạn bấm nút Publish rồi đánh dấu chọn vào ô HTML5 trong khung Publish Format.


 
Tiếp đến, bạn chọn các thông tin lưu trữ ở các khung Location (bằng cách bấm nút Choose), rồi chọn dạng xuất bản ở mục Output Options, rồi bấm nút Publish.
 
Lưu ý:
- Để xem trước bài giảng trước khi xuất bản thì bạn có thể bấm vào tính năng Preview rồi chọn kiểu xem ở các tùy chọn Presentation, Current Slide, From Current Slide, Next 5 Slides, HTML.

lỗi xuất bản adobe presenter

- Nếu tập tin Powerpoint được soạn thảo trên Microsoft PowerPoint 2003 (có định dạng *.ppt) thì khi mở bằng phiên bản cao hơn, khi xuất bản sẽ không hiện tùy chọn HTML5 (bị ẩn) trong hộp thoại Adobe Presenter – Publish Presentation. Để giải quyết tình trạng này thì bạn cần lưu lại định dạng *.pptx bằng tính năng Save as.

Tác giả bài viết: Bùi Thanh Liêm