ĐĂNG KÍ NHẬN TIN TỰ ĐỘNG

Nhập địa chỉ E-mail vào ô phía trên để nhận tin mới liên tục từ Tự Tay Làm

Chào mừng quý khách đến với website TuTayLam.com (gọi tắt là “Trang TuTayLam”). TuTayLam sẽ mang đến những bài viết, những hướng dẫn chế tạo sản phẩm, video nhằm tiếp thêm "ý tưởng", tạo động lực thôi thúc cho các bạn, có thể bạn sẽ tìm ra những phát minh mới, làm ra những công cụ mới đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu công việc và cuộc sống.
 
Trang TuTayLam được cung cấp cho quý khách còn tùy thuộc vào điều kiện là quý khách phải chấp nhận mà không sửa đổi bất kỳ/toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang TuTayLam bằng bất kỳ phương cách nào, quý khách chấp thuận chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận. Xin vui lòng đọc Thỏa thuận một cách cẩn thận. Nếu quý khách không chấp nhận toàn bộ các điều khoản và điều kiện này, quý khách không cần và không được phép sử dụng trang web này.
 
CÁC HÀNH ĐỘNG KHÔNG CHO PHÉP
 
(i) truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất cứ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web này có sử dụng bất cứ robot, con nhện (spider), con rệp (scraper) hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất cứ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự cho phép một cách rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

(ii) thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo sự xác định của chúng tôi là gây ra, hoặc có thể gây ra áp lực lớn một cách bất hợp lý hoặc quá mức đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

(iii)  cố gắng sửa đổi, dịch, điều chỉnh, biên tập, đảo mã, đảo hợp ngữ hoặc dịch ngược bất cứ chương trình phần mềm nào được TuTayLam sử dụng liên quan tới Trang web hoặc các dịch vụ;

(iv)  tấn công hoặc tìm cách phát tán virus, dữ liệu xấu hoặc các tập tin có hại, tập tin gây gián đoạn hoặc phá hoại khác.
 
TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TuTayLam xin không nhận trách nhiệm cho:

(i) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ Nội dung nào được quý khách hoặc bất cứ bên thứ ba nào đăng tải (kể cả các dịch vụ quảng cáo có trên TuTayLam), lưu trữ hoặc tải lên, hoặc về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào liên quan đến các Nội dung đó. Lưu ý: quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung mà quý khách đăng tải vào các khu vực tương tác trên TuTayLam;

(ii) bất kỳ hoạt động thử nghiệm và làm lại các sản phẩm trên TuTayLam mà chưa liên hệ và được hướng dẫn trực tiếp của tác giả bài viết.
 
Trên đây là một số thỏa thuận giữa trang TuTayLam và quý khách cho việc sử dụng Nội dung của TuTayLam. Các thỏa thuận này có thể được thay đổi nên quý khách cần phải theo dõi thường xuyên.